×

Vest-tun Barnehage

bilde av vår barnehage

Velkommen til Vest-tun Barnehage

Vest- tun barnehage er en liten og oversiktlig barnehage på Vessia og er i gangavstand til Porsgrunn sentrum. Vi legger stor vekt på barns medvirkning i hverdagen samt et tett foreldresamarbeid. Vi er opptatt av å speile samfunnet og tenke mangfold.

Vi er en nistefri barnehage som tilbyr tre måltider, samt frukt og grønt hver dag. Vi har to faste turdager i uken. Vi legger stor vekt på fysisk fostring og har egen gymsal i barnehagen. Der tilbyr vi blant annet fokus på pust og avslapning, røris og skrivedans.

Vi har fokus på at barna skal få utfolde seg i lek, hvor de får utforsket ulike roller, testet sine egne grenser, bruke kreativitet, samarbeide, stå opp for seg selv.

Vest- tun er barnehage er eiet av Den Evangelisk Lutherske Frikirke i Porsgrunn og har utvidet kristent formålsparagraf.

Vårt motto er: "Jeg er god nok."

Vårt hovedmål

Hovedmålet vårt for Vest-tun barnehage barnehageåret 2015/2016 er: ”Vi skal trygge barna i sosialt samspill, og fremme utvikling av sosial kompetanse gjennom lek”. Våre dager er først og fremst er preget av humor, latter og glede! Bånd blir knyttet og alle barn skal ha noen å være sammen med. Lek er noe av...Les mer

Åpningtider

07:00-17.00

Kontakt gjerne Daglig leder Mette A. Larsen på epost

Adresse

Norrønagata 1
3920 PORSGRUNN

Kontakt

Tlf: 35552418
Tlf: 97779902
Avdelinger

Vest-tun

36 barn

Mobil: 97779902

  • Mette  Abrahamsen

    Mette Abrahamsen

    Daglig leder

  • Vikar Vikar

    Annet

Avd

0 barn