×

Litt om Vest-tun barnehage

Litt om oss
  • Vi har et stort gym/ball rom.
  • Vi har egen Lavo i barnehagens uteområde.
  • Vi har faste turdager.
  • Vi har eget IKT rom for barna.
  • Vi har stor pedagogtetthet.
  • Vi har ett tett foreldresammarbeid, der det er rom for en åpen dialog.
  • Vi legger stor vekt på barnas medvirking av barnehagedagen.
  • Vi er en kreativ gjeng, som jobber mye med ulike formingsaktiviteter og teknikker.
  • Vi har nistefri barnehage og serverer tre måltider hver dag.
  • Vi har i tillegg til Norsk, Spansk, Arabisk, Engelsk og Vietnamesisk talende personell i barnehagen.