×

Litt om Vest-tun barnehage

 • Vi har stor pedagogtetthet.
 • Vi legger stor vekt på barnas medvirkning av barnehagedagen.
 • Vi har ett tett foreldresamarbeid, der det er åpenhet for en åpen dialog.
 • Vi har et stort gym/ball rom.
 • Vi har egen Lavo i barnehagens uteområde.
 • Vi har faste turdager.
 • Vi har eget IKT rom for barna.
 • Vi har eget forskerrom til barna.
 • Vi er en kreativ gjeng, som jobber mye med ulike formingsaktiviteter og teknikker.
 • Vi har nistefri barnehage og serverer tre måltider hver dag.
 • Vi har i tillegg til Norsk, Spansk, Arabisk, Engelsk og Vietnamesisk talende personell i barnehagen.