×

Vårt hovedmål

Samarbeid

Hovedmålet vårt for Vest-tun barnehage barnehageåret 2017/2018 er:Våre dager er først og fremst er preget av humor, latter og glede! Bånd blir knyttet og alle barn skal ha noen å være sammen med.

Lek er noe av det aller viktigste i barnas hverdag. Gjennom leken knyttes vennskapsbånd, barna finner sine interesseområder, mestrer, utfordrer seg selv og hverandre, lærer seg selv å kjenne, utvikler forståelse for ulikheter, står sammen, lærer seg å inngå kompromisser(gi etter/stå på sitt) og erfarer ulike følelser. En god forutsetning for læring er relasjoner, vennskap og sosialt samspill. Leken er frivillig og er et resultat av barnas valg. Det er viktig at barna lærer seg å vente på tur, deler, samarbeider og er trygge nok på å prøve seg på konfliktløsning. Mye lek er late-som-lek, det er kun fantasien som setter grensene, men det er ikke alltid så lett å vite om leken er på liksom eller om den er ekte. Lekekodene/lekeferdighetene må læres og det er derfor viktig at de voksne er med i leken, at de ser hva som foregår og hjelper, støtter og veileder.

Vi voksne i barnehagen er aktiv deltakende i lek, og veileder og støtter for at barna skal kunne føle seg anerkjent og trygge. Vi jobber for at barna skal lære gode lekeferdigheter, og opptrer som ”støttende stillas”. Vi er igangsettere og videreutviklere.